...

Nagrobek to nie tylko miejsce upamiętnienia zmarłej osoby, lecz również źródło informacji. Fundując pomnik, chcemy, aby każdy, kto będzie przechodził w jego pobliżu, zdawał sobie sprawę, z czyim grobem ma do czynienia. Dlatego należy bardzo uważnie podejść do tego, jakie informacje znajdą się na tablicy nagrobkowej. Obiekt ten musi być nie tylko estetycznie wykonany i wzniesiony z odpowiednich, trwałych materiałów, lecz także czytelny.

Najistotniejsze elementy

Co jest żelazną klasyką, jeśli chodzi o informacje umieszczane na płycie nagrobkowej? Z pewnością nie może tam zabraknąć takich elementów, jak data urodzin i data śmierci. Każdy, kto przechodzi obok grobu – nie tylko bliska osoba, ale i ktoś obcy – musi wszak mieć pewność co do pewnych spraw. Żeby nie było wątpliwości co do tego, która data co oznacza, urodziny sygnalizuje się za pomocą gwiazdki, a śmierć za pomocą krzyża. Jest to nad wyraz czytelne w swoim minimalizmie.

Oprócz kluczowych dat związanych ze zmarłą osobą, na nagrobku może się też pojawić wizerunek nieboszczyka. Jest to jednak opcja niekonwencjonalna, niewybierana tak często. Znacznie popularniejsze jest wzbogacanie nagrobka podpisem streszczającym, kim był zmarły. Powszechne warianty to między innymi:

  • kochany mąż
  • kochany tata
  • kochany dziadek

Niewątpliwą ozdobą nagrobka będzie również cytat z Pisma Świętego. Starannie wyselekcjonowany fragment pozwoli osobom odwiedzającym grób wprowadzić się w stan uduchowienia i kontemplacji. Czasem na nagrobku pojawia się też sentencja wzięta nie z Biblii, lecz z innego źródła.

Ze szczególnym przypadkiem mamy do czynienia wówczas, gdy mówimy nie o nagrobku dla jednej osoby, lecz o nagrobku dla dwóch osób, co w większości przypadków oznacza pochowane razem małżeństwa. Wtedy niektóre informacje mogą być podwajane, ale inne można pozostawić pojedynczo. Wiadomo, że data śmierci i urodzin musi się pojawić w przypadku tak jednego, jak i drugiego, ale sentencję można już spokojnie zamieścić tylko jedną.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.