...

Pomniki stawiane na grobach bliskich to wyraz wielkiego szacunku dla zmarłych. Jest to piękna polska tradycja, którą warto kultywować. Reprezentacyjny nagrobek pełni także funkcję informacyjną o osobie spoczywającej w danym grobie. Dlatego dobrze jest poznać proces budowy pomnika, aby został odpowiednio dopasowany do miejsca spoczynku oraz spełniał wszelkie wymogi formalne. Jak to wygląda? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Krok 1: Spełnienie wymogów i formalności

Każdy cmentarz ma swój regulamin, w którym zawarte są także przepisy o wykonywaniu prac związanych z nagrobkiem. Jednym z nich może być złożenie projektu pomnika w kancelarii cmentarza. W wielu przypadkach konieczne jest także przedłożenie upoważnienia dla wykonawcy nagrobka oraz uiszczenie stosownych opłat.

Krok 2: Wykonanie nagrobka w zakładzie kamieniarskim

Projektem, produkcją oraz montażem nagrobka zajmuje się firma kamieniarska. Klient z reguły może wybrać gotowy projekt lub zaproponować własny. Na tym etapie należy wybrać rodzaj kamienia, przeznaczenie pomnika (pojedynczy, podwójny, urnowy lub dziecięcy), kształt oraz wielkość. Doświadczony zakład kamieniarski oferujący nagrobki w Oświęcimiu służy doradztwem na każdym etapie podejmowania decyzji. Po zaakceptowanym projekcie kamieniarz przystępuje do prac, aby przy użyciu odpowiednich narzędzi nadać pomnikowi właściwą formę.

Krok 3: Montaż pomnika na cmentarzu

Montażem pomnika zajmuje się zakład kamieniarski po przygotowaniu nagrobka. Budowa nie powinna rozpocząć się wcześniej niż ok. 6 miesięcy po pogrzebie ani w trakcie zimy, ze względu na konieczność odpowiedniego ułożenia ziemi po umieszczeniu w niej trumny. W przeciwnym razie pomnik może się zapaść, a zimą zaprawy popękać.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.